Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ranveig Dahle Svanholm
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp