Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.10.30

Til:17.5.2018 - kl.11.30

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Ranveig Dahle Svanholm
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Amnesty international