Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.5.2018 - kl.19.00

Til:1.5.2018 - kl.20.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. mai
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Luk 14,12-14
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Merknader: Samtalegudstjeneste