Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Menneskeverd
Merknader: Diakoniens dag
Nattverd