Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2018 - kl.11.00

Til:18.2.2018 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Jon Nilsen
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Matt 16,21-23
Offerformål: Normisjon
Nattverd
Dåp