Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.11.2018 - kl.11.00

Til:25.11.2018 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Ranveig Dahle Svanholm
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Matt 25,1-13
Nattverd
Dåp