Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp