Gudstjeneste Søvasskjølen fjellkirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.12.00

Til:18.4.2019 - kl.13.00

Sted:Søvasskjølen fjellkirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Birger Foseide
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Joh 13,1-17
Nattverd