Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.17.00

Til:10.11.2019 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus.

Arrangør:

Taler: Gunnar Bonsaksen. Tema: Johan Nordal Brun, Lina Sandell. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole.