Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.17.00

Til:22.9.2019 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Taler: Inger Synnøve Gjære. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole.