Søndagssamling 11. november

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.17.00

Til:11.11.2018 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Taler: Svanhild Enstad. Tema: Håpet, når livet utfordrer! Søndagsskole.