Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2017 - kl.17.00

Til:17.9.2017 - kl.19.00

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Edward Georg Hagen. Tema: Gospelsang. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole.