Ungdomsgudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.19.00

Til:2.2.2020 - kl.20.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kyndelsmesse
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken, Marita Hammervik-Owen, Åse Rugland
Prekentekst: Luk 2,22-40
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Nattverd