Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.10.30

Til:17.5.2018 - kl.11.30

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Åse Rugland
Organist: Randi Hagen
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Maria childrenhome