Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Åse Rugland
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Luk 1,46-55
Nattverd
Dåp