Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Espen Selbæk
Prekentekst: Matt 24,35-44
Dåp