Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Åse Rugland
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Mark 1,3-11
Nattverd
Dåp