Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.19.00

Til:17.5.2019 - kl.20.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Lars Birger Aadland
Organist: Espen Selbæk
Prekentekst: Luk 17,11-19
Merknader: Sang av Orkdal seniorkor under ledelse av Solveig Metlid
Nattverd