Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2019 - kl.11.00

Til:3.3.2019 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Birger Foseide
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Luk 18,31-34
Nattverd
Dåp