Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.10.00

Til:19.4.2019 - kl.11.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag
Liturg: Åse Rugland
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Matt 26,30-27,50
Nattverd