Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Liturg: Åse Rugland
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Joh 6,24-36
Merknader: Diakoniens dag
Nattverd
Dåp