Årsmeldinger fra menighetsrådene

Her kan du lese årsmeldingene fra menighetsrådene.

2016

Årsmelding Orkland menighetsråd 2016

Årsmelding Orkdal menighetsråd 2016

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2016

Årsmelding Geitastrand menighetsråd 2016

 

2015

Årsmelding Orkland menighetsråd 2015

Årsmelding Orkdal menighetsråd 2015

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2015

Årsmelding Geitastrand menighetsråd 2015

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14