Ja, vi elsker dette vannet!

Vann gir liv, til planter, dyr og mennesker. Men vann kan også ta liv, om det er urent og forurenset. Det er derfor Kirkens Nødhjelp jobber hvert år, hver uke og hver dag for å gjøre rent vann tilgjengelig for flere. Her er resultatet i Orkdal.

Takk for stor innsats til konfirmanter og foreldre/ foresatte! Her er tallene etter fasteaksjonen i soknene i Orkdal:

Orkdal: 41386 kr

Orkanger: 42203 kr

Geitastrand: 13904 kr

Orkland: 21824 kr

Totalt: 119317 kr

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14