Ledig 80 % fast stilling som menighetspedagog

Arbeider søkes! Kvinne eller mann med glød for å dele tro, håp og kjærlighet med barn og unge i Orkdal.

Arbeidet vil bære preg av både nybrott, videreføring av eksisterende arbeid, rapportering / planarbeid og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.  Menighetspedagogen arbeider hovedsakelig med barn i alderen 0 - 14 år.  Som eksisterende arbeid kan nevnes: babymassasje, barnesang, Skolestartergudstjeneste, Tårnagenter, TEN, LysVåken, noe arbeid blant konfirmanter.

 

 

                                               LINK TIL UTLYSNINGSANNONSE HER

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14