Ledige stillinger som menighetspedagog

Vi har ledige stillinger som menighetspedagog i Agdenes og Meldal. Les utlysningstekst her!

Ledig 20 % fast stilling som

MENIGHETSPEDAGOG i Meldal

Meldal og Løkken menigheter har til sammen omtrent 3500 medlemmer, av disse er pr nov 2017 695 personer mellom 0-18 år. Meldal har 2 kirker. Om kirkene kan det nevnes at Meldal kirke ble gjenoppbygd etter brann på midten av 1980-tallet og ble vigslet i 1988. Kirka har omtrent 400 sitteplasser. Løkken kirke har inntil nylig vært den siste privateide kirken i Norge. I 2013 fikk Løkken menighet kirken i gave fra Orkla Gruber. Kirka har 165 sitteplasser.

Staben ved Meldal kirkekontor består - foruten menighetspedagog - av kirkeverge 100%, sekretær 60%, diakon 100%, kirkegårdsarbeider 100%, klokker, kirketjener og renholder i til sammen 70%, klokker 20%, kantor 80% og sokneprest 100%. Menighetspedagogen vil ha kontor ved kirkekontoret i Meldal.

 

Ledig 12 % fast stilling som

MENIGHETSPEDAGOG i Agdenes

Agdenes menighet er en ett-soknskommune med litt over 1700 innbyggere. Det var 277 medlemmer og tilhørige i aldersgruppen 0-18 år pr. nov. 2017.  Agdenes har tre kirker og tre gravplasser som betjenes av sokneprest og 5 deltidsansatte. Kirkekontoret med kirkeverge/daglig leder og sokneprest holder til i Agdenes rådhus. Det holdes ca. 50 gudstjenester i løpet av året og ca. 20 – 30 begravelser hvert år.

For begge stillingene gjelder:

Arbeider søkes!  Kvinne eller mann med glød for å dele tro, håp og kjærlighet med barn og unge i nye Orkland. Arbeidet vil bære preg av både nybrott, videreføring av eksisterende arbeid, rapportering / planarbeid og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.  Menighetspedagogen arbeider med barn i alderen 0 – 18 år.  Som eksisterende arbeid kan nevnes: Tårnagenter, LysVåken, noe arbeid blant konfirmanter og anna arbeid i aktuelle aldersgrupper.

I 2020 blir Meldal og Agdenes, sammen med Orkdal og en tredjedel av Snillfjord en del av nye Orkland. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle, koordinere og drive trosopplæringsarbeidet i samarbeid med menighetsråd og stab
 • Videreutvikle arbeidet med frivillige medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå innenfor pedagogikk, kristendom, musikk eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i kirka
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ha sertifikat, og disponere bil
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Politiattest vil bli etterspurt
 • Anna utdanning og erfaring kan også vektlegges

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å arbeide sjølstendig og i team
 • Evne til å inspirere, rekruttere og koordinere frivillige medarbeidere
 • Ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge

Vi tilbyr:

 • Frihet til å forme innholdet i stillinga sammen med menighetsråd og stab
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. 
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning

Tiltredelse snarest.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Stillingen kan evt kombineres med andre stillinger i kirka.

Kirkevergen i Orkdal er nærmeste overordnede.  Har du spørsmål om stillinga, kontakt kirkeverge Margit Sødal, mob: 93019688

 

Søknad stiles til:
Orkdal kirkelige fellesråd og sendes:

på: ms723@kirken.no
Søknadsfrist: 31.12.17

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14