Nytt menighetsblad ute nå!

Les mer om blant annet jul i gamle dager, Moe kirke 150 år og lappenes velgjører her!

                    

Les julenummeret av Orkdal menighetsblad her

 

 

Les andre utgaver av menighetsbladet her!

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14