Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Orkdalsmenighetene anno 2009

Her kan du lese nyhetssaker som ble publisert i 2009 på vår gamle nettside. De fleste av disse er skrevet av Pål Ove Lilleberg. Bilder vil komme senere.

Trosopplæringsprosjektet

De siste årene har trosopplæring vært et felles begrep for det meste av kirkas arbeid for og med barn og unge. Orkdalsmenighetenes trosopplæringsprosjekt har gått over til driftsfase, fortsatt med midler tildelt fra sentralt hold. På kirkemøtet i november, ble det vedtatt en ny trosopplæringsplan. Fra nyttår vil den også i Orkdalsmenighetene bli et spennende verktøy for å skape gode forhold for at barn og unge skal kunne leve ”i tro og håp virksom i kjærlighet”. Her er noen glimt fra førjulstilbudet til årets tiåringer på ”TIERN" og fra barnesang.

Billedtekster:

Lystenning hører med på TIERN. Her er logoens symboler for tro, håp og kjærlighet tent på Evjen. Det var også disse tiåringene som laget dramaet som ”Julemysteriet” nedenfor er hentet fra.

Etterforsking av julemysteriet kan også gjøres med puslespill. Det gjaldt å finne de bitene som skulle til for å få en helhetlig oversikt. Her er tre jenter fra Grøtte i ferd med å nærme seg målet.

Kreativiteten på TIERN er stor, også når det skal tas gruppebilde. Her er det tiåringer fra Gjølme som presenterer seg.

 

 

Pipeorgelet på Geitastrand

Tirsdag 2.oktober i 2007 var en viktig dag for oss på Geitastranda. Menighetsrådet bestemte at det gamle Fosnæsorgelet fra 1902 skulle restaureres.

Det hadde i lang tid vært klart at noe måtte gjøres med orgeltilstanden i Geitastrand kirke. Her hadde vi et gammelt pipeorgel som var helt ubrukbart å spille på. I tilegg hadde vi et Allen digital computer organ (elektronisk orgel ) fra 1981. Denne computeren (orgelet) var blitt så gammel at reparasjon ville blitt praktisk talt umulig p.g.a manglende reservedeler.

Kantorene Wrobel hadde tidligere hatt med en polsk orgelmester for å se på pipeorgelet, og sommeren 2007 kom Bernt Gjelvold fra Den norske orgelbank, for å vurdere tilstanden. Begge hadde samme konklusjon. Det var ingen tvil om at orgelet kunne repareres /restaureres.
Menighetsrådet fikk så kontakt med en erfaren orgelbygger som påtok seg å utføre arbeidet. Det var Theodor Zuber. Opprinnelig er T. Zuber fra Sveits, og det var der han tok sin utdannelse som orgelbygger. Han var ferdig utdannet i 1981. Et bekjentskap med ei jente fra Ålesund førte til at han flyttet til Norge. Her arbeidet han først hos orgelbygger Torkildsen i Trøndelag. Senere begynte han for seg selv, og har senere drevet med restaurering /reparasjon av orgler. I Norge finnes 2 orgler som han har bygd fra grunnen. Et i Nysæter kirke - Stord kommune. Det andre i gamle Edøy kirke - Smøla kommune.

I januar 2009 tok restaureringsarbeidet i Geitastrand kirke til. Det viste seg at da orgelet i 1954 ble flyttet fra Børsa kirke til Geitastrand kirke, ble ikke pedalstemmen montert. Dette p.g.a. lav takhøyde. Orgelhuset ble kuttet både i underkant og i overkant. I underkant ca. 6 cm, i overkant ca. 70 cm. Ved restaureringen er pedalstemmen igjen montert. Orgelet har nå 7 stemmer. Det vi nå har fatt er et ekte pipeorgel, - et stort orgel, - men det er ikke et konsertorgel. Orgelkonsulent Gjelvold sier følgende: "Orgelets størrelse og utrustning gjør det til et godt gudstjenesteinstrument, som fyller kirka med variert klang, - fra den svake preludering i begravelser til et fyldig og sterkt plenum i salmesang og til bryllupsmusikk."
Orgelet ble som tidligere nevnt bygget av orgelbygger Adolf Fosnæs for Børsa kirke. Adolf Fosnæs ble født på Steinkjer i 1854. Fosnæs var i Amerika i lengre perioder på 1870 og 1880 tallet. Forst i 1896 kom han i gang med orgelproduksjon i Trondheim.

I perioden 1896 - 1910 bygde han til sammen 35 pipeorgel. De fleste finner vi her i Trøndelag , men noen fant veien til Møre & Romsdal og noen fant veien til Nord - Norge. Da han begynte som orgelbygger i Trondheim i 1896 var han allerede en erfaren orgelbygger. I 10 -12 år hadde han arbeidet på de største orgelfabrikkene i USA. I tilegg hadde han besøkt både Tyskland og England for å gjøre seg kjent med de nyeste og beste forbedringer på omradet.

Felles for nesten alle pipeorgel, - uansett fabrikat, - er at de etter 40-80 år har blitt skiftet ut med nytt orgel. Hva grunnen kan være vites ikke, men det er merkelig at det må bygges et nytt orgel til kanskje 2 mill - når ei restaurering kan foretas til kanskje 300 000,-. Resultatet i praksis blir det samme. I begge tilfeller har du et orgel som kan ha tilfredsstillende kvalitet i 40 – 80 år.

Av de 36 kirkeorgel Fosnes bygde er etter alle sannsynlighet bare 2 i drift i dag. Det er Fosnæs orgelet i Lademoen kirke og orgelet i Geitastrand kirke. Begge restaurert av T. Zuber.

Hva synes så menigheten om orgelrestaureringen? Den 30. august i år ble det gamle orgelet for første gang på snart 30 år brukt i gudstjeneste. Kirka var fylt til siste plass. Vel 170 personer hadde tatt turen for igjen å få oppleve ekte orgelmusikk. Kantor Piotr Wrobel gjorde sitt ytterste for at det skulle bli en uforglemmelig opplevelse.

Sjelden har du sett så mange fornøyde strandbygger dra hjem etter gudstjenesten.

Åsmund Haugnes.

 

 

Kateketvikaren

Hvem er du - hvor kommer du fra?

Jeg er ei livsglad jente (hvis jeg får kalle meg det som 39-åring) som liker å være sammen med folk i alle aldre, synger gjerne, har fotodilla, liker å se verden fra ulike perspektiv og med et håp om at vi alle kan bidra til å gjøre omgivelsene våre gode for flere enn oss selv. Er glad i mannen min og de tre jentene mine, og blir lett gledet av både dem og andre jeg møter. Er også glad i Jesus, og trives godt med å få ha en jobb der Han er vesentlig.

Akkurat nå er jeg nylig kommet fra USA, men presenterer meg vanligvis som ”trønder med sunnmørsbunad”. Ble født i Ålesund, men vokste opp i Verdal og Levanger, og har nå bodd halve livet i Sør-Trøndelag, hvorav de 7 siste årene i Buvika .

Hva har du gjort i USA?

Mannen min, Alf Inge, jobber ved NTNU, der de har en flott ordning som kalles sabbatsår. Han fikk muligheten til å ta med oss andre i familien over til ti måneders dataforskning ved et universitet i California, så vi reiste dit i august i fjor. Mitt hovedoppdrag der var å være mora til de to skolebarna våre og 4-åringen vår på fulltid, og i godt samarbeid med Alf Inge var det en flott mulighet i flotte omgivelser. Vi har fått vært mye sammen som familie, blant annet i Saddleback Church, der vi stortrivdes alle fem. Noen besøk i Disneyland, Hollywood og Sjømannskirka ble det også.

Har du lært noe som kan være nyttig i Orkdalsmenighetene?

Ja. Jeg har blant annet lært at det går an å ha ei kirke med veldig mange aktive kirkegjengere i alle aldre. Selv fikk jeg være med som frivillig medarbeider i gudstjenester for 9-10-åringer, og der lærte jeg mye om både aldersgruppa og tilbud de trives med. Direkte overførbart til Orkdalsmenighetene er det nok ikke, men gleden, entusiasmen, tjenestevilligheten og mulighetene deler jeg gjerne med flere.

Hvorfor takket du ja til stillingen som kateket?

Før vi reiste til USA, fikk jeg heldigvis permisjon fra stillinga som menighetspedagog her i Orkdal, og jeg er veldig glad for at vikaren min, Line, likte seg så godt at jeg nå får jobbe sammen med henne. Det var faktisk en av betingelsene for at jeg våget å svare ja. I tillegg fikk jeg trygghet for at Gud vil være med meg, og med støtte fra både kolleger og familie ble det lett å svare positivt. At jeg også fikk en særdeles hyggelig og artig brevhilsen fra to 10-åringer i Orkdal midt oppe i avgjørelsen, virket absolutt inn på svaret. Dessuten har Atle og Laila med flere, lagt et godt grunnlag å jobbe videre ut fra.

Hva ønsker du å prioritere som kateket?

Førsteprioriteten blir –i samarbeid med prestene og andre medarbeidere- å sikre at de som har meldt seg til konfirmasjon i 2010 får gode opplevelser i den forbindelse. To leirer skal gjennomføres i løpet av oktober, og Roadservice kommer innom i november. Og etter jul starter gruppeundervisninga for alvor. Som kateket får jeg også muligheten til å møte foreldre både til dåpsbarn og konfirmanter, og det ser jeg fram til. Dessuten håper jeg at barn og ungdom vil fortsette å møte opp på de tilbudene Orkdalsmenighetene har, og at mange voksne kan tenke seg å bidra til å få gjennomført disse. Hvis jeg kan bidra til begge deler selv, gjør jeg gjerne det. Særlig hvis det kan føre til at flere blir bedre kjent med Jesus og alt Han har å tilby.

 

 

Jubileumsfeiringen på Geitastrand

Det ble nok en stor dag for Geitastrand menighet da det gamle pipeorgelet igjen ble tatt i bruk for å hjelpe menigheten med å tilbe Gud og å synge for hverandre om hans store gjerninger.

Etter å ha stått ubrukt og "utslitt" i 30 år kunne menigheten på Geitastrand igjen lytte til tonene fra pipeorgelet. Kantor Piotr Wrobel trakterte for anledningen det nyrestaurerte orgelet.

Det var på begynnelsen av 80-tallet, etter 30-års tjeneste i kirka at orgelet var så slitt at det ikke kunne brukes lenger. Et elektronisk orgel ble gitt som gave, men nå begynte også dette å bære preg av alderen.

Lengte tenkte man at det ikke var mulig å reparerer det gamle pipeorgelet før orgelbygger Zuber kom inn i bildet. Etter dette har ting gått slag i slag. Søndag 30. august kunne orgelet igjen taes i bruk. Et stort øyeblikk for menigheten.

Rundt 170 hadde møtt frem. Mange av dem hadde også funnet veien ned til stranda for å ta imot soknepresten som for anledningen ble skysset over fjorden med båt. Det første stykket med motorbåt av Elling Kvernmo og Conrad Engen. Det siste stykket med færing rodd av Arnt N. Ofstad og Åsmund Haugnes.

Klokkeren, Terje Jonassen tok imot reisefølget i strandkanten og sørget for at sokneprestens koffert behørig ble fraktet på plass i sakristiet.

I gamle dager, da Geitastrand hørte til Børsa ble presten skysset over fjorden i båt. Først landeveien fra prestegården i Børsa utover til Viggja, og derfra over fjorden i åpen båt, i all slags vær.

Kristen Kvitskjeret var en viden kjent skysskar tidlig på 1900-tallet. På bildet ser vi ham sammen med sokneprest Ekeland (tv) og Gammel-Martin Sandløkk (th).

Det ble ei festgudstjeneste. Et barn ble døpt og neste års konfirmanter (8 karer) ble behørig presentert av kateketvikar Inger Synnøve Gjære.  I offer til menigheten kom det inn nesten kr. 6.000,-! Etter gudstjenesten var det også samling og servering for 25- og 50-årskonfirmantene. Men i klokkerens kaffe fikk også alle de andre anledning til å seg en kopp kaffe og noe å bite i før de forlot kirka denne minnerike søndagen.

Det ble en uforglemmelig dag. En søndag og ei gudstjeneste som føyer seg inn i rekken av mange høydepunkter i jubileumsåret.

Pål Ove Lilleberg

 

 

 

Flott på Aastnebben

Det ble en flott dag på Aastnebben søndag 28. juni. Utrolig mange hadde møtt frem for å overvære friluftsgudstjeneste i det flotte været.

Alter og døpefont bar preg av at det var i fjære gudstjenesten ble feiret. Det musikalske ble båret frem av både orgel og fiolin.

Et lita jente med røtter til Ofstad ble døpt. Det ble spesielt for familien.

Gudstjenesten hadde misjon som fokus siden vi i et misjonshistorisk perspektiv var samlet på historisk grunn. "Det er vel få gårder og få slekter i landet vårt", sa sokneprest Lilleberg "som har hatt så store ringvirkninger for kirke og kristenliv her hjemme og ute i den store verden som Ofstad og Ofstadslekta. Prester og misjonærer ble produsert på løpende bånd til tjeneste på Madagaskar, Kina, Sør-Afrika, Etiopia, India og her hjemme". Denne historia er behørig skrevet om i jubileumsboka.

Det ble også hilst fra Ranveig og Atle Ølstørn i gudstjenesten. For tiden er de misjonærer og utsendinger for menighetene i Orkdal i Ecuador.

Offeret denne søndagen gikk også til misjonsprosjektet og til Ecuador. Det ble samlet inn hele 4000 kroner. 

 

 

Ny løper i Moe kirke

Løperen i Moe kirke har vært utslitt. Det har lenge vært behov for å skifte ut den gamle. I vinter tok menighetsrådet tak i saken og nå i juni kom den nye løperen på plass. Det ble et flott skue.

 

 

Bemanningen på kirkekontoret

Laila Ovesen Syrstad begynte som vikar for kateket Atle Ølstørn 1. januar i år. Laila har sagt opp dette vikariatet og slutter 15.juni. Vi har derfor behov for en ny vikar for Atle.

Etter en del interne drøftinger fant vi ut at vi skulle tilby Inger Synnøve Gjære dette vikariatet. Inger Synnøve har permisjon fra sin stilling som menighetspedagog, fram til 1. august. Inger Synnøve har takket ja til dette tilbudet, og begynner da som kateketvikar 1. august.

Men dette fører til at vi får behov for vikar for Inger Synnøve som menighetspedagog. Line Krutvik Saltbones har fungert som vikar for Inger Synnøve i snart et år og er interessert i å fortsette. Hun har fått tilbud om dette vikariatet og har svart ja til det.

Vi tror at denne løsningen vil være bra for både staben og menighetene, og ser fram til å få begge på plass fra 1. august.

Svein Bjørkås

 

 

Biskop Tor Singsaas på besøk

Den nye Nidarosbiskopen vil gjere seg kjent i bispedømmet sitt og bli kjent med sine medarbeidarar og kyrkjefolk ellers. Han reiser rundt i alle prostia i vår og blir i kvart prosti to-tre dagar.

Han kjem til Orkdal prosti i april og blir ein dag på Hitra og Frøya og to dagar i Orkdal. Torsdag 23. april har han møte med ordførarane i Orkdalsregionen på føremiddag og møte med dei tilsette i kyrkjestabane våre seinare på dagen.

På ettermiddag klokka 17 møtest alle menighetsråda i Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Meldal og Orkdal i Orkdal menighetshus saman med biskopen.

Om kvelden, 23. april, kl 1930 er det gudsteneste i Orkdal kyrkje ved biskop Tor Singsaas, som er open for alle. Ungdomskoret Join Us blir med.

 

 

Jubileumsåret åpnet på Geitastrand

Søndag 18. januar brakte det løs i Geitastrand kirke. En utrolig flott start på jubileumsåret. Det ble ei gudstjeneste som inneholdt det meste, høytid, skjemt, alvor, god sang, fin musikk, mange gode ord, interesante tilbakeblikk.... Svært mange hadde funnet veien til kirka denne søndagen. Det var helt fullt!

Ordfører Gunnar Lysholm åpnet det hele. Han hilste menigheten og fremhevet den flotte dugnadsånden som har bidratt til at kirka var ferdig restaurert til jubileet. Med ei gammel jernsaks i hånda klippet han snora og åpnet jubileumsåret.

 

Etter hvert har det begynt å bli en tradisjon at Orkdal blandakor stiller opp i Geitastrand kirke. Det gjorde de også denne gangen og satte en ekstra spiss på det hele med flott korsang. De ble akkompagnert av kantor Piotr Wrobel.

 

Klokker Terje Jonassen intervjuet Kari Stavne Reitan og Elling Kvernmo. I løpet av samtalen falt det mange muntre replikker. Kari hadde restaurert antependiet fra 30-tallet. Vi fikk et innblikk i hennes arbeid. Elling hadde sørget for å kopiere duen (originalen henger i Vitenskapsmuseet) som ble med på flyttelasset fra Viggjakirka i 1859. Det hang dua over prekestolen men den ble aldri hengt opp i Geitastrand kirke. 150 år etter henger nå en kopi over prekestolen i Geitastrand kirke.

 

 

Sokneprest Lilleberg var liturg og predikant. Han understreket i sin preken hvor viktig kirka har vært og er for oss gjennom livet. Ofte er det skjellsettende begivenheter i livet som fører oss til vårt andre hjem. Det blir et før og et etter. Samtidig er det et rom som innbyr oss til å spille på alle de følsomme strengene vi har inni oss, såvel dur som moll.

 

 

Diakon Guri Ree Bjørkås deltok også og ledet forbønna i gudstjenesten.

To barn ble døpt. Det bidro også til å gjøre dette til en spesiell og minnerik gudstjeneste.

Til slutt sørget jubileumskomiteen for å servere kaffe og kaker. Selv om det hadde vært en lang gudstjeneste hadde ikke folk det travelt med å forlate kirka denne søndagen.

Det var mange gode ord etter gudstjenesten. Mange gav uttrykk for at dette hadde vært en flott dag og en flott start på jubileumsåret for Geitastrand kirke sitt 150-årsjubileum.

Pål Ove Lilleberg

 

Stort vedlikeholdsbehov

Det var i høst at Fellesrådet tok initiativet til å få utarbeidet en vedlikeholdsplan for kirkene i Orkdal. Multiconsult ble utfordret til å gå gjennom alle kirkene samt komme med en tilstandsrapport.

Rapporten forelå før jul. Den avdekket store vedlikeholdsbehov for kirkene i Orkdal.

Må gjøres umiddelbart:

Driftsbygning ved Orkdal kirke:

Må stenges umiddelbart! Anbefaling: bygget saneres og nytt bygg settes opp. Anslått kostnad: ca. kr. 2.000.000,-

Orkanger kirke:

Beslag på tak: kr. 10.000,- + moms og rigg

Må gjøres innen 1 -2 år:

Orkdal kirke:

- Yttervegger: Setningsbolter og gipsplomber
   kr. 10.000,- ” ”
- Tårn: Omtekking kr. 360.000,- ” ”
- Innvendige overflater kr. 60.000,- ” ”

DGH kapell:

- Tak: etterisolering, etc kr. 40.000,- ” ”
   Pipebeslag kr. 5.000,- ” ”
- Kjeller: Utskifting av sanitærporselen
   kr. 10.000,- ” ”
   Nytt belegg på toaletter kr. 10.000,- ” ”

Det er behov for å definere hva kjelleren
skal brukes til i framtiden.

- Utvendig: Skifte ruter kr. 10.000,- ” ”
  Justering av ytterdør kr. 15.000,- ” ”
- Brannalarmanlegg kr. 70.000,- ” ”

Moe kirke:

- Yttervegger: Råteskader, ny maling
   kr. 550.000,- ” ”
   Vinduer, vedlikehold kr. 50.000,- ” ”
- Bårerom: HC tilgang kr. 20.000,- ” ”
  Maling kr. 30.000,- ” ”
  Takrenner kr. 30.000,- ” ”
- Brannvarslingsanlegg kr. 70.000,- ” ”

Geitastrand kirke:

- Grunnmur: Redusere fuktbelastning
   kr. 3.000,- ” ”
- Tak: Skifte taktekking tårn kr. 100.000,- ” ”
- Elektrisk: nytt sikringsskap kr. 30.000,- ” ”
- Brannvarslingsanlegg kr. 70.000,- ” ”

Orkanger kirke:

- Tårn: ny tekking innen 1 år kr. 100.000,- ” ”
- Vinduer kr. 20.000,- ” ”
- Brannvarslingsanlegg kr. 70.000,- ” ”

Kostnadsramme første to år
(utenom driftsbygning)
kr. 1.753.000,- + moms og rigg

Det resterende vedlikehold på ca. kr. 12.200.000,- skal tas i løpet av 2 – 7 år

 

 

En stor dag (5.1.2009)

"En stor dag!" Denne kommentaren falt på trappa utenfor Menighetshuset på søndag kveld. Mange hadde funnet veien til Menighetshuset for å overvære utsendingen av Rannveig og Atle Ølstørn som misjonærer til Ecuador.

Gudstjenesten ble ledet av prost Birger Foseide. Sangen stod JoinUs for. Hans Tore Løvaas fra Normisjon holdt dagens tale. Med utgangspunkt i søndagens tekst, minnet han menigheten på at stjernen alene ledet ikke vismennene til Jesus. Profetiene i det gamle testamentet og Guds løfter viste veien helt frem til Betlehem. Bibelen er vår ledestjerne i dag!

Under forbønnshandlingen deltok Pål Ove Lilleberg og Astrid Breivold fra Trøndelag krets av Normsjon i tillegg til Foseide og Løvaas.

Etter gudstjeneste var det mange som vil sende med Atle og Rannveig noen gode ord.

I sannhet en stor dag og vi ønsker Guds velsignelse over Atle og Rannveig sin tjeneste i Ecuador.

Pål Ove Lilleberg

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14