Påskesang med Orkland mannskor

Søndagssamlingen inviterer til påskesang 2.påskedag (2. april) i Orkdal menighetshus kl. 17.00.

Sang med Orkland mannskor og solister.

Tekstlesing ved Terje H. Jonassen.

Piano ved Piotr Wrobel

Andakt ved Birger Foseide.

Kollekt. Kveldsmat. Søndagsskole.

Du er velkommen til og høre påskebudskapet i ord og toner!

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14