Barna sjarmerte på Orkdal helsetun

Et kjærkomment innslag, sa en av brukerne etter mini-konserten med Orkdal presoul children.

Beboerne på Orkdal helsetun fikk besøk av koret Orkdal presoul children 19. april. Koret hadde valgt å legge en av sine øvingskvelder dit i stedet for på Svorkmo misjonshus hvor de vanligvis pleier å være.

De sjarmerte de noe eldre tilhørerne i senk med sin sang, bevegelser, generelle innlevelse og aktivitetsnivå! Flere solister deltok, trygt båret fram med et ivrig kor i ryggen. Skal vi tro tilbakemeldingene fra både brukere og ansatte var dette absolutt et positivt tiltak, og i følge leder og dirigent Eldrid Fagerli Susort bør dette bli en tradisjon.

Les mer om koret her

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14