Teleslynger i kirkene

Det er i dag utført kontroll av teleslyngene i alle kirkene våre, samt Den gode hyrdes kapell. Les resultatet her.

Etter initiativ fra HLF Orkdal (Hørselshemmedes Landsforbund) ble det i dag utført en kontroll av teleslyngene i byggene våre.

De fant at teleslyngene fungerer godt i alle bygg, men med noen mindre unntak; På galleriet i Orkanger kirke og på galleriet i Den gode hyrdes kapell er det noe dårligere mottak. Dette vil på sikt bli utbedret.

Det mangler også merking i byggene som informerer om at det er montert teleslynge. Dette er nå bestilt.

Det vil at hvis noen opplever problemer med lyden i sine høreapparat kan det være noe feil med apparatet. Eventuelt kan du prøve å sette deg på en annen plass i rommet for å se om det kan bedre saken.

Gi gjerne tilbakemelding til klokker hvis du opplever problemer med dette.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14