Gudstjeneste Meldal kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Sted:Meldal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Lars Birger Aadland
Organist: Gretha Loe
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Menighetens Diakoniarbeid
Nattverd
Dåp