Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.30

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Åse Rugland
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Kirkens Familievern
Merknader: Diakoniens dag
Dåp