Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Birger Foseide
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Normisjon
Nattverd
Dåp