Gudstjeneste Snillfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.30

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Jon Nilsen
Organist: Jostein Selnes
Prekentekst: Matt 25,31-46
Dåp