Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.17.00

Til:18.10.2020 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:Birger Foseide. Kveldsmat. Søndagsskole.