Samtalegudstjeneste Snillfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.15.00

Til:9.5.2021 - kl.16.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Jon Nilsen
Organist: Jostein Selnes
Prekentekst: Matt 7,7-12