Diakoni og omsorg

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Det handler om å være tilstede hos og for mennesker som på ulike måter ønsker fellesskap og nærvær. Dette gjør vi gjennom ulike tiltak og aktiviteter.

Disse knytter seg til omsorg, felleskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Vi fremmer alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil, både lokalt og i et internasjonalt perspektiv.