Reformasjonsprosjektet - Austrått 1537

Reformasjonsprosjektet - Austrått 1537 er etablert av Ørland kultursenter og samarbeider med Ørland menighetsråd og Nidaros biskop. Prosjektet har også tett kontakt med universitetsmiljøer og utdanningsinstitusjoner og med Den norske kirke sentralt.

Les mer

Artikler

Artikkelsnarveger