Digital gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:21.2.2021 - kl.11.00

Til:21.2.2021 - kl.12.00

Sted:Ørland kirkekontor

Arrangør:

Takkeoffer

Kirkeutvalget Storfosna og Kråkvår og kan gis på vipps til 120729