Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

I Ørland menighet har vi konfirmasjon i løpet av april og mai måned, konfirmasjonsdatoer er siste helga i april (Storfosna) og de to første helgene i mai (Ørland). I Bjugn menighet har vi konfirmasjon i midten/slutten av mai måned. Påmeldingen til konfirmasjon skjer på forsommeren året før, som regel i juni før sommerferien starter.

Spørsmål og svar

Unge mennesker spør om troen og livet, og det er ikke alltid like lett å svare. Vi har fått hjelp av prester i Den norske kirke til å gi enkle svar på vanskelige spørsmål. Vi håper at du får nytte av disse svarene.

Les mer