Gudstjeneste med 4-åringer i Os

15. oktober kom fem 4-åringer til Os-kirka for å få bok.

4-åringene var aktivt med i gudstjenesten på flere måter.

Nils Petter Bjørsrud bidro med trekkspill-musikk, og etter gudstjenesten hadde menighetsrådet ordna med kirkekaffe i kirkestua. 

 

Kontaktinformasjon for Os kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Rytrøa 17
Helsesenteret,
vis a vis Kommunehuset i Os

Postadresse:
Rytrøa 14,
2550 Os i Østerdalen 

E-post:  kirkekontoret@os.kirken.no Telefon: 62470343
Åpningstid: Man-tor 9.00-14.00