Gudstjenesteark for konfirmanter

I løpet av konfirmasjonstida skal konfirmantene delta på en del gudstjenester og bl.a. fylle ut et gudstjenesteark for hver gudstjeneste. Gudstjenestearkene leveres inn her på nettsidene.

Gudstjenestearkene finnes i en perm i kirken. Etter gudstjenesten fyller dere ut arket med det dere har fått med dere i løpet av gudstjenesten - og det er lov å spørre presten eller en avd de andre ansatte i kirken hvis det er noe dere lurer på.

Deretter leveres gudstjenestearket ved å fylle inn dette skjemaet:

A webform by Podio

Kontaktinformasjon for Os kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Rytrøa 17
Helsesenteret,
vis a vis Kommunehuset i Os

Postadresse:
Rytrøa 14,
2550 Os i Østerdalen 

E-post:  kirkekontoret@os.kirken.no Telefon: 62470343
Åpningstid: Man-tor 9.00-14.00