Høsttakkefest i Os-kirka

24. september 2017 var det høsttakkefest i Os med presentasjon av konfirmanter.

10 konfirmanter kom gående inn med grønnsaks-korger. Bygdekvinnelaget hadde pyntet til høst-fest, og de besørga også bespisninga etterpå i kirkestua. Der ble det også amerikansk auksjon på korgene som konfirmantene hadde med, og pengene gikk til et skoleprosjekt som Norsk Misjonselskap har for fattige barn i Thailand.

Kontaktinformasjon for Os kirkelige fellesråd

Besøksadresse:
Rytrøa 17
Helsesenteret,
vis a vis Kommunehuset i Os

Postadresse:
Rytrøa 14,
2550 Os i Østerdalen 

E-post:  kirkekontoret@os.kirken.no Telefon: 62470343
Åpningstid: Man-tor 9.00-14.00