Åpen kirke med orgelmusikk

Praktisk informasjon

Fra:9.3.2021 - kl.12.30

Til:9.3.2021 - kl.13.30

Sted:Øyer kirke

Arrangør:

Kirken er åpen for meditasjon, lystenning, ro. Orgelmusikk ved kantor Kari.

Smittevernreglene følges.