Våronnmesse og kirkebok til 6-åringer

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Tretten kirke

Arrangør:

Velkommen til Våronnmesse i Tretten kirke kl 11.00, v/ sokneprest Ingunn Dalan Vik og kantor Kari Irene Lien. 
En stor takk til bygdekvinnelaget som stiller opp og pynter kirka til vårfest!

Menighetens seksåringer har vært på to samlinger, lært om påskebudskapet og idag får de 6-års-boka utdelt i gudstjenesten.

Dagens prekentekst er Joh. 10, 1-10.

Etter gudstjenesten blir det saft og kaffe i kirken!

Registrering: Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing.

Vi reistrerer derfor fremmøtte på liste, med navn og mobilnummer. Listen oppbevares i 14 dager før den makuleres.

Dette jfr. Covid 19-forskriften.