Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Gunhild V Grøvle

Pianist: Marit Westad Spaniland

Åpent for dåp

Nattverd

Offer: Normisjon i Østfold