Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.30

Sted:Degernes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste v/ Einar Huglen

Åpent for dåp

Nattverd

Organist: Ragnhild Bjørneby

Offer til: Kirkens Nødhjelp