Kofirmantpresentasjon

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.19.00

Til:20.10.2019 - kl.20.30

Sted:Rakkestad kirke

Arrangør:

Konfirmantpresentasjon v/ Gunhild V Grøvle

Musikk: Blessing

Offergave:Konfirmantarbeidet