Utegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.30

Sted:

Arrangør:

Sandbekk Mølle kl 11:00

Utegudstjeneste v/ Svein Olav Nicolaisen

Frelselsarmeen Sarpsborg medvirker

Offer til: Menighetsarbeidet