Om oss

Randaberg menighet har ca. 6000 medlemmer. Randaberg menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : For alle – av nåde. Staben i menigheten består av sokneprest, organist, ungdoms- og trosopplæringsprest, trosopplærer, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, kirketjener, frivillighetskoorinator og daglig leder. Prost og kirkeverge deler også kontor med staben. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke hver annen fredag som innledes med ungdomsgudstjeneste. Konfirmasjonsdeltakelsen har vært god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Grødem menighet.Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2016 var på 236 mennesker pr. gudstjeneste.