Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Rennebu kirkelige fellesråd har to stillinger ledig:

Kirkeverge i 70 % stilling og kirkegårdsarbeider/kirketjener/klokker Innset i 38 % stilling.

Rennebu kirkelige fellesråd består av 3 menigheter; Rennebu sokn (inkludert Nerskogen), Innset sokn og Berkåk sokn.  Vi forvalter 4 kirker og 4 kirkegårder. 

Fellesrådet har totalt 4,2 årsverk fordelt på 11 ansatte; kirkeverge, menighetssekretær, 3 kirketjenere / kirkegårdsarbeidere, 3 klokkere, trosopplærer og  renholder.  Vi har sokneprest i full stilling utenom fellesrådets tilsatte.  Det er godt miljø i staben og en relativt stor frivillig kristelig aktivitet i menighetene.  Fellesrådet hører inn under Gauldal prosti.  Det er godt samarbeid med innad i prostiet.

Rennebu kommune har ca. 2.600 innbyggere.  Det er gode muligheter for ulike aktiviteter, som bl.a. friluftsliv, idrett, klubbarbeid og musikk.  Kommunesenteret Berkåk ligger ved E6 og Dovrebanen, ca. 1 times reisetid fra Trondheim.

 

Kirkeverge i Rennebu i 70 % fast stilling

Kirkevergen er daglig leder for virksomheten.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet med ansvar for personalledelse, HMS, saksbehandling, planarbeid, budsjettoppfølging og økonomistyring.
 • Ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirker og kirkegårder inkludert gravplassvirksomhet
 • Videreutvikle samarbeid og gode relasjoner med kommunen, menighetsråd, prest, media og andre samarbeidsparter i lokalsamfunnet og prostiet.

 

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning fra høyskole/universitet og/eller med kompetanse og erfaring innen

 • Plan, økonomi og budsjettarbeid
 • Gode IT-kunnskaper
 • Ledelse og personalforvaltning
 • Kjennskap til kirkelig og/eller offentlig forvaltning
 • Gjerne ha noe byggeteknisk kompetanse
 • Søker må disponere egen bil
 • Medlemskap i Den norske kirke

 

Personlige egenskaper:

 • Tydelig leder med gode kommunikasjonsevner
 • God evne til å samarbeide og motivere
 • Strukturert og med evne til å ha oversikt
 • God gjennomføringsevne
 • Interesse for kirkelige liv- og virksomhet
 • Personlig egnethet

 

 Vi kan tilby:

 • Lederavtale
 • En interessant og utfordrende jobb i samarbeid med gode medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver innenfor et vidt saksfelt
 • Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor (KA)
 • Pensjonsordning i KLP

 

NB! Ny forlenget søknadsfrist kirkeverge: 28. mai 2018

Ønsket tiltredelse fra 1.august 2018.

Interesserte bes ta kontakt med menighetssekretær Nina-May Havdal på tlf. 72 40 23 50 eller leder for Rennebu kirkelig fellesråd, Ingrid Meslo, på tlf. 909 60 190.

Søknad med CV sendes på epost til post@rennebu.kirken.no, med stillingskode i emnefelt.

 

 

Kirkgårdsarbeider/kirketjener/klokker Innset kirke og kirkegård, 38 % fast stilling

Hovedarbeidssted er Innset kirke- og kirkegård, men man er tilsatt i hele fellesrådsområdet.

Hovedoppgaver:

Arbeidet er allsidig.

 • Kirketjener/klokker har ansvar for renhold og tilrettelegging av kirken for handlinger og deltakelse i disse, oppfølging av HMS for byggene og ulike vedlikeholdsoppgaver.
 • Kirkegårdsarbeider har ansvar for å holde kirkegården og tilhørende utstyr i orden inkludert snøbrøyting om vinteren.
 • Eventuelt gravearbeid.
 • Arbeid i helger og høytider må påregnes, for tiden ca. 1 helg per måned eksl. høytider.  Det er mulig å redusere ansvaret/stillingsprosent som klokker hvis mindre helgearbeid er et ønske.  Fellesrådet er åpen for alternative løsninger her.

 

Forventninger og krav til søker.

 • Vi ønsker en omgjengelig, praktisk anlagt, arbeidsom og løsningsorientert person med evne til å arbeide selvstendig.  Søkere med bakgrunn/erfaring innen bygg/anlegg/gartnerfag vil være av særskilt interesse.
 • Stillingen innehar i utgangspunktet ikke graverarbeide, men søkere med kompetanse eller mål om kompetanse på graving, vil vurderes sterkt. 
 • Lønn i henhold til tariffavtale fra KA.  Vanlig plassering er i lønnsgruppe 1 som ufaglært eller i lønnsgruppe 2-2B som faglært.  Stillingen har ikke krav om høyskole.
 • Søker må kunne disponere egen bil med mulighet for bruk av henger.
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke.  Ved tilsettelse kreves politiattest.
 • Rennebu kirkelige fellesråd tilbyr en spennende og allsidig arbeidshverdag.  Gode kollegaer, god pensjonsordning og lønn etter avtale.

 

Søknadsfrist kirketjener/kirkegårdsarbeider/klokker ved Innset: 1.juni 2018

Tiltredelse snarest.

 

Interesserte bes ta kontakt med menighetssekretær Nina-May Havdal på tlf. 72 40 23 50 eller leder for Rennebu kirkelig fellesråd, Ingrid Meslo, på tlf. 909 60 190.

Søknad med CV sendes på epost til post@rennebu.kirken.no, med stillingskode i emnefelt.

.

Kontaktinformasjon for Rennebu kirkelige fellesråd

Rennebu kirkelige fellesråd

Kontoradresse: Kjerkveien 5
7391 Rennebu

E-post: post@rennebu.kirken.no

Telefon: 72402350 (kontor)

Telefon- og besøkstid: mandag, tirsdag og torsdag kl.10-14